Kørelektionerne

“Erhvervelse af kørekort er altid et individuelt forløb, som tilpasses den enkelte.”

Bilen-A

En kørelektion består at 45 minutters køretid, men da vi følger lektionsplanerne, er de fleste lektioner 2x 45 minutter.

De første 4 lektioner foregår på en lukket manøvrebane også kaldet “kravlegården”manøvre- baneanlæg, her lærer man bl.a. igangsætning, gearskift m.m., der gennemføres de manøvrer som lektionsplanen har foreskrevet. Så du er klar til at kunne køre på vej.

Ifølge lektionsplanen vil glatbanekurset være et sted efter 16 kørte lektioner.

Lovpakke – almindelig bil

En reel lovpakke kan aldrig indeholde færre lektioner end det af myndighederne fastsatte antal.

Lovkravet er lavet for at sikre at alle elever har lært det samme, jvf. undervisningsplanen til kategori B. For at dokumentere undervisningen og dennes korrekte rækkefølge skal bl.a. kørelærerens eksemplar af en underskrevet lektionsplan medbringes til såvel teoretisk som praktisk prøve.

Myndighederne kræver at førstegangserhververe af kørekort til kategori B (almindelig personbil), følger et nøje tilrettelagt undervisningsprogram.

Lovpakken bør mindst indeholde:

29 lektioner teori
4 lektioner lukket øvelsesplads (kørsel)
16 lektioner kørsel på vej (kørsel)
4 lektioner køreteknisk kursus (kørsel)

Én lektion i lovpakken har en varighed af 45 minutter.

Hos Køreskolen Kort & Godt vil lovpakkens pris til enhver tid dække samtlige 53 lektioners undervisning.

” Lovpakken ” koster kr. 12.900.-, betaler du lovpakken på én gang ved teoristart koster den kr. 11.500.- , ellers betales kørekortet over ca. 4 regninger.

Ekstratimer i kørsel, Færdselsrelateret 1.hjælp, prøvegebyr (til politiet), og udgifter til lægeerklæring og billede, er som hovedregel ikke dækket af lovpakkens pris med mindre der er kampagner, hvor disse indgår i prisen, og det vil altid være din formåen og kunnen, samt ventetiden på prøver hos politiet, der afgør hvorvidt ekstratimer bliver nødvendige og i så fald hvor mange der skal benyttes.

footer_bg-8

Dorte Normand